Finance, HR & legal afdeling

Hoe trots we ook zijn op de awards die we winnen, bij Finance & Support zijn we pas tevreden als de resultatenrekening ook prijswaardig is. Het succes van bol.com is de optelsom van de klant die altijd centraal staat en de drive om constant te innoveren. Maar ook van een scherpe bewaking van de financiële kant van onze groei. Betrouwbare informatie is immers cruciaal voor een organisatie die zich razendsnel ontwikkelt. Door nu de juiste beslissingen te nemen creëren we ruimte voor de investeringen van morgen, zowel op financieel als menselijk gebied.

 

Finance afdeling

Human Resources & Recruitment

De afdeling Human Resources & Recruitment is verantwoordelijk voor het vinden van het juiste talent, het ontwikkelen van onze mensen en het begeleiden van duurzame groei van onze organisatie. Alle bol.com collega’s zijn trots op de waardering die we van onze klanten krijgen, maar vooral gedreven om het op heel veel vlakken elke dag weer een stukje beter te doen. Hiervoor vertalen we grote ideeën in kleine acties, waarvan we gezamenlijk steeds leren. We zijn er van overtuigd op deze wijze het leidende e-commerce platform in Nederland en België te blijven en onze klanten een steeds meer persoonlijke winkelervaring te bieden.

Facility Management

Prettig werken wordt voor een groot deel bepaald door de inhoud van je functie. Maar ook de omgeving waarin je werkt speelt hierin een grote rol. Bol.com hecht als werkgever veel waarde aan een prettig kantoor, waar je kunt werken en elkaar ontmoeten. Niet alleen tijdens werkoverleggen, maar ook tijdens de lunch of de vrijdagmiddagborrel. De afdeling Facility Management zorgt ervoor dat alle medewerkers in zo’n prettige kantooromgeving kunnen samenwerken en is daarnaast verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken die bij het beheer van een kantoorpand horen. Ook zorgt het team voor een professionele en gastvrije ontvangst van onze relaties en gasten en staan zij hen telefonisch te woord.

finance

Controlling

Als snelgroeiend bedrijf heeft bol.com elk jaar ambitieuze doelstellingen. Het Controlling-team ondersteunt de business in het vertalen van de algemene doelstellingen naar specifieke doelen en plannen per afdeling, vooral in de financiële zin. Controlling maakt vervolgens regelmatig financiële voortgangsrapportages en stelt vast op welke punten en door welke oorzaken bol.com het beter of minder goed doet dan het plan. Met die kennis komt het team van controllers in samenwerking met alle andere afdelingen tot verbeterplannen. Door goed in te spelen op de meevallers en snel bij te sturen bij tegenvallers kan bol.com zijn ambities behalen of zelfs overtreffen!

Accounting, Risk & Compliance

Zorgen dat de zaken onder de financiële motorkap van bol.com zo goed mogelijk zijn geregeld. Op die manier zorg je immers voor betrouwbare cijfers en een optimale cashflow binnen de organisatie. Van deze verantwoordelijke taak weet de afdeling Accounting, Risk & Compliance alles. De medewerkers van deze afdeling zijn verantwoordelijk voor de beheersing en verwerking van de factuurstroom, de financiële administratie en de administratieve organisatie. Maar ook voor de interne controle, het cashmanagement, het risicomanagement en de fiscale zaken. Het leveren van betrouwbare cijfers is de basis waarop in de rest van de organisatie beslissingen worden genomen. Accounting, Risk & Compliance kun je daarom zien als fundament van de financiële organisatie binnen bol.com.

HR  Facilities

Legal

De afdeling Legal ondersteunt de juridische zaken van bol.com in de breedste zin van het woord. Denk hierbij onder andere aan het opstellen en onderhouden van de algemene voorwaarden, maar ook aan het privacy-beleid. Hierdoor zijn klantgegevens optimaal beschermd èn voldoen deze aan de regelgeving van instanties die hier toezicht op houden. Deze afdeling biedt bovendien ondersteuning bij commerciële contractonderhandelingen tussen bol.com en zakenpartners en de bescherming van het intellectuele eigendom van de winkel.

Scalability

Meer categorieën. Meer artikelen. Meer partners. Meer functionaliteiten. Meer bezorgopties. Meer medewerkers. En meer klanten. Het is een palmares waar we blij van worden. Dat hebben we mede te danken aan onze keuze om groei, in al zijn verschijningsvormen, te omarmen. Maar groei kan ook ongewenste neveneffecten hebben, bijvoorbeeld op de effectiviteit van processen en de slagkracht waarmee eventuele issues worden opgelost.

Het Scalability team is verantwoordelijk voor het efficiënter en effectiever maken van de kernprocessen van bol.com. Zij zijn specialist op het gebied van procesoptimalisatie en evangelisten die efficiënt werken promoten in een groeibedrijf. Een schaalbare manier van werken maakt ieders rol leuker en inhoudelijker maakt en dus opereert dit team in de volle breedte van de organisatie.

Dat het verbeteren van de schaalbaarheid geen abstracte ambitie, maar een strategische keuze is, blijkt uit de positionering van het Scalability team bestaande uit een aantal black belts.

 

Laatste nieuws

Geen passende vacature?

Meld je aan voor onze

Jobalert