Autonomie in je rol

Binnen de rollen en verantwoordelijkheden die je zelf hebt in het Spark team, mag je tevens zelf bepalen ‘hoe’ jij je doel gaat bereiken. Je mag binnen deze kaders je eigen beslissingen nemen en je eigen prioriteiten bepalen.

Om te voorkomen dat iedereen onafhankelijk van elkaar gaat werken, is transparantie en goed samenwerken essentieel. In het werkinhoudelijke overleg wordt dan ook altijd een korte update gegeven ten opzichte van de week ervoor van de relevante projecten. Alle personen binnen een team komen daarbij aan bod. Daarnaast kan ook iedereen een ‘Spark’ aandragen voor op de agenda. Een ‘Spark’ is een spanning, een barrière of een idee waarover je het wilt hebben om een stap verder te komen.

Waar de agenda voorheen vaak door één persoon werd bepaald, is het nu aan het team om deze in het overleg op te stellen. Alle teamleden mogen elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en verwachtingen uiten. Feit blijft dat je als team verantwoordelijk bent voor het behalen van het doel van de cirkel.