People&

Bol.com’ers zijn geen resources maar mensen met individuele achtergronden, ambities en groeikansen, daarom hebben we geen HR afdeling, maar People& teams. People centric denken is voor ons geen holle kreet, maar een doorvoelde passie.

People& wil collega’s meenemen op een inspirerende employee journey over een bol.com blauwe loper. Rechtstreeks naar het hart van onze klanten. Dat lukt alleen als we de juiste talenten warm maken, hun ontwikkeling continu stimuleren en mensen empoweren om steeds meer uit zichzelf én al hun collega’s te halen. Zo werken we samen aan een cultuur waar we trots op zijn: een setting waarin je niet alles in één keer perfect hoeft te doen, als je het maar elke dag een beetje beter doet. 

People& teams:

  • People& Recruitment is onze talentenmachine; de afdeling die borgt dat we niet alleen voldoende mensen binnenhalen om onze groeiambities waar te maken, maar vooral de juiste mensen. Talenten dus die ons eigenzinnige DNA delen, graag pionieren en een warm kloppend klanthart hebben. Talenten ook die het verschil willen maken en impactgedreven werken de normaalste zaak van de wereld vinden. Dat we, ondanks een talentpool die alsmaar kleiner en ondieper wordt, steeds de juiste talenten weten te vinden, is te danken aan een team van enthousiaste recruiters die dicht bij ‘hun’ business staan en dus precies weten wat er bij de doelgroep speelt en waar ze warm (of juist koud) van worden. De Recruitment afdeling wordt gecoacht door een ervaren, maar frisfruitig tandem: Asmara Kunst en Jaap Rip 

  • People& Strategy & Analytics is het strategische hart van People&. Hier wordt de koers uitgestippeld die het bol.com management en de business helpt klantwaarde te creëren. Het geheime ingrediënt: onze mensen. Zoals altijd bij het data-gedreven bol.com, maken we diepgaande analytische inzichten leidend. Data vertelt ons waar business bottlenecks kunnen ontstaan en helpt bovendien om collega’s in te zetten op die plekken waar ze de meeste impact maken. Dat vinden we namelijk belangrijker dan hun exacte functiebeschrijving! HR Strategy & Analytics bestaat uit het data-analytische team van Philip Kaufmann en de HR Business Partners die de operatie (altijd) ondersteunen en challengen op alle thema’s waar onze mensen een nog groter verschil kunnen maken.   

  • People & Organisation Development initieert en regisseert al onze onboarding en learning & development initiatieven. Van een introductieprogramma dat nieuwe collega’s zacht binnen bol.com laat landen tot het ontwikkelen en promoten van trainingsaanbod dat ze de volgende stappen helpt te zetten: People & Organisation Development regelt het. Bovendien is de afdeling architect en aanjager van onze ways of working en adviseert zij de afdelingen binnen bol.com bij vraagstukken op het gebied van onder andere talent development, leiderschap en leeroplossingen. Twee thema’s waar het door Harm Jans geleide team momenteel op inzoomt, zijn de transitie naar Agile at Scale en het bijbehorende leiderschap. 

  • People& Services and Rewards is de backbone van onze People& afdeling. Want hoewel bol.com vaandeldrager van autonoom werken is, hebben ook autonome collega’s behoefte aan de juiste randvoorwaarden, zoals een fair salaris en een ontwikkel- en beloningscyclus die past bij de manier waarop we met elkaar werken. De afdeling People& Services and Rewards, aangestuurd door Brieke Staalcreëert en verankert die randvoorwaarden. Bijvoorbeeld door onze arbeidsvoorwaarden te spiegelen aan relevante doelgroepen en markten, en door deze aan te laten sluiten bij onze organisatiecultuur. Bovendien vindt in dit team de borging van People& processen plaats, alle personeelszaken worden vanuit hier gestuurd; van indiensttreding tot adreswijziging. Collega’s worden proactief ondersteund, onder andere door allerlei werk-gerelateerde vragen te beantwoorden.