Blog: Autonomie in zelfsturende teams – door Judith Verkerk

De tijd van uren schrijven, je hele leven dezelfde baan uitvoeren en doen wat de ‘baas’ zegt, is toch wel echt voorbij, zou je zeggen. Ik heb het echter nog vaak genoeg meegemaakt binnen allerlei organisaties. Ik heb gemerkt dat bureaucratie en hiërarchie niet leidt tot ondernemerschap en effectiviteit. Toen ik een jaar geleden bij bol.com binnen kwam, was dat een verademing. Ik omarmde de filosofie van dit bedrijf dan ook met open armen.

Zoals Harm al aangaf in zijn blog van 15 juli over Spark heeft bol.com niet alleen SCRUM als werkmethodiek, maar ook Spark: onze eigen bol.com  methode om in zelf-organiserende teams te werken. De kernwoorden die we binnen Spark hebben gedefinieerd zijn autonoom, doelgedreven en effectief samenwerken. Maar wat betekent dit nou eigenlijk binnen Spark?

In dit blog ga ik dieper in op autonomie binnen Spark. Een autonoom team betekent in geen geval dat er geen structuur is en iedereen maar zijn eigen gang kan gaan. In tegendeel, structuur is juist heel belangrijk binnen Spark.

organisatiestructuur

Organisatiestructuur Spark

Teamdoelen als organisatiestructuur

Een Spark team wordt ook wel een cirkel genoemd. Iedere cirkel heeft een zorgvuldig uitgewerkt doel, dat bijdraagt aan het bovenliggende doel en uiteindelijk aan het gezamenlijke doel van bol.com. Het gaat in de organisatiestructuur minder om functionele afdelingen, maar om teams die werken aan specifiek meegekregen doelen.

Deze cirkels zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun specifieke doel. Het vergt ondernemerschap en het pakken van verantwoordelijkheid, maar ook het aanspreken van elkaar op deze verantwoordelijkheden.

Hieronder kun je verder lezen over:


 Over Judith
‘Zo kan het dus ook!’ Dat is wat Judith dacht toen ze een jaar geleden bij bol.com aan de slag ging. Van een hiërarchische omgeving naar zelforganiserende teams was een openbaring. Judith is Senior Business Analist bij Supply Chain Innovatie en Spark Coach. “Mijn conclusie: Spark geeft je heel veel vrijheid en autonomie, maar ook heel veel houvast. “Discipline zonder vrijheid is tirannie, vrijheid zonder discipline is chaos” (quote: Cullen Hightower)”, aldus Judith

Inmiddels zitten er 250 mensen in ruim 30 verschillende Spark teams (en is het aantal sterk groeiende.)