Business Intelligence Specialist

 • 166 views
 • Sinds 18 september 2017 is er 1 keer gesolliciteerd
Status verwerking vacature:

Vacature open

Gesprekken gepland

Volgende fase gesprekken

Afrondende gesprekken

Ingevuld

Welke insights helpen bol.com écht verder? Bewijs bij bol.com dat je diepgaande analytische skills aan een stevige verbeterdrive koppelt!

Ons hechte team bedenkt oplossingen voor designuitdagingen op al onze platformen!
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl
© Twycer / www.twycer.nl

Welke insights helpen bol.com écht verder? Bewijs bij bol.com dat je diepgaande analytische skills aan een stevige verbeterdrive koppelt!

Over bol.com

Het sturen op 7+ miljoen persoonlijke customer journeys is een doorlopend proces, waarbij we alles op alles zetten om bruikbare inzichten uit de big data omgeving (15-20 miljoen clicks per dag) te destilleren en te vertalen naar innovaties en optimalisaties. Welke data is bruikbaar in welke fase van het winkelproces? En hoe kunnen we met relevante insights op een schaalbare manier onze processen optimaal data driven maken?

Als Business Intelligence Specialist regisseer je één van de meest uitdagende projecten binnen bol.com; het optimaal benutten van onze oneindig rijke big data omgeving. Een aantrekkelijke en uitdagende rol, want niet alle inzichten zijn even relevant en het is aan jou om nice-to-know van need-to-know te onderscheiden. Je achterhaalt de vraag achter de vraag, doet oplossingsvoorstellen, verricht analyses, verzorgt datavisualisatie en vertaalt proofs of concepts naar structurele BI oplossingen.

Je werk bestaat niet uit het doen van diepgaande analyses zelf, maar vooral uit het faciliteren van alle business gebruikers in het doen van deze analyses. Hiervoor ontwikkelen je oplossingen (reports, dashboards etc.), train je de gebruikers en help je ze bij analyses.

Je coacht en ondersteunt je gebruikers proactief door middel van het geven van trainingen, zodat zij weten hoe ze de informatie kunnen inzetten om succesvolle acties vorm te geven. Als Business Intelligence specialist werk je veel samen met de gebruikers van jouw BI oplossingen en met BI software engineers welke in 2 scrumteams dedicated aan Business Intelligence werken

Werk jij mee aan de meest vooruitstrevende data-driven strategie in Nederland?


In het kort 

 • BI Sparringpartner; signaleren en analyseren BI wensen
 • Je werkt aan BI projecten; je verschaft de juiste data-insights voor jouw business en helpt hen deze insights zelf op te doen 
 • Faciliteren en assisteren bij analyses op de (big) data omgeving
 • Vertalen inzichten naar proofs of concepts en oplossingen (dashboards, tooling)
 • Coachen en committeren van eindgebruikers

Wie jij bent

Je bent een kwantitatief en conceptueel stevig onderlegde BI professional. Je combineert een bewezen BI trackrecord binnen vergelijkbare, datarijke settings met communicatieve kwaliteiten en persoonlijke overtuigingskracht. Hoewel complexe data-omgevingen je tweede huis zijn, opereer je met passie en gevoel voor de business. Het gaat je niet om het achterhalen van leuke feitjes of het ontwikkelen van flashy dashboards, maar om het beschikbaar maken van data-driven insights die de organisatie daadwerkelijk verder helpen. Bovendien beschik je over de sturende capaciteiten om ‘brede’ BI trajecten, inclusief visievorming, te initiëren en integraal te managen.


Must haves

 • HBO of Master met een sterk kwantitatieve oriëntatie
 • 5-8 jaar werkervaring, waarvan minimaal 4 jaar in BI / Analytics
 • Volwassen gesprekspartner voor business managers en IT professionals
 • Visualisatietalent; je weet hoe je informatie grafisch optimaal presenteert

© Twycer / www.twycer.nl

Jouw werkomgeving

Als Business Intelligence Specialist werk je binnen onze BI organisatie in een team van 13 gedreven BI business Analisten/Specialisten en Product Owners. In tandem met de business en onze IT professionals streef je naar het future proof maken van het informatielandschap, waarbij je de business uitdaagd om zelfvoorzienend te worden en jouw visie op data non-stop over het voetlicht brengt. Bovendien word je uitgedaagd een toekomstbestendige visie op het vakgebied te ontwikkelen, die met verve te presenteren en nieuwe inzichten binnen de operatie te verankeren.

© Twycer / www.twycer.nl