Hoe ziet het team eruit en hoe werkt het?

Een multidisciplinair team bestaat doorgaans uit 6 tot 12 collega’s die werken in een speciaal samengesteld team aan een duidelijk en inspirerend doel. Je werkt samen met collega’s met verschillende achtergronden, ervaringsniveaus en expertises, om op die manier het beste team te vormen. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan autonomie en ondernemerschap.

Door korte experimenten te doen, vind je samen met je team uit wat werkt en wat niet. Daarmee kan het team steeds verbeterstappen zetten. Zo bouw je samen met je team daadkrachtig en innovatief aan het beste winkelplatform voor onze klanten en verkopers.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Stel je bent een Online Marketeer waarbij je onder andere verantwoordelijk bent voor de sportwinkel van bol.com. In jouw specialisme ben je onderdeel van het Online Marketing team waarin je ervaring uitwisselt en jezelf ontwikkelt binnen jouw vakgebied.

Daarnaast heb je de Online Marketing rol in je multidisciplinaire winkelteam, waarin je discipline overstijgend samenwerkt, om bijvoorbeeld het sportwinkelteam zo goed mogelijk samen te runnen. Met dit team kom je regelmatig bij elkaar om elkaar van project updates te voorzien en snel keuzes te maken om het als winkel nog iets beter te doen. We proberen te verbeteren door in korte tijd kleine stapjes vooruit te zetten. Hierdoor kan het zijn dat een productcampagne binnen een week gerealiseerd is.

Doordat je voor een specifieke winkel met alle disciplines aan 1 tafel zit, kun je sneller met elkaar afstemmen en daardoor sneller innoveren en verbeteren.

De 'spelregels'

Om zo effectief mogelijk samen te werken binnen deze multidisciplinaire teams, zijn er bepaalde richtlijnen opgesteld:

  • Het team werkt aan een gezamenlijk doel
  • Het team (h)erkent ieders persoonlijke bijdrage aan dat doel en weet wat belangrijk is
  • Het team voelt dat het doel bijdraagt aan het grotere geheel
  • Het team beslist met elkaar hoe het team tot resultaten komt

Daarbij werkt het team

  • vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en vakmanschap
  • vanuit de wens om met elkaar voor resultaten gaan
  • vanuit een samenwerking waarin ruimte is om fouten te maken en van elkaar te leren.